top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

tender

date

2020

narzędzia

Fusion 360, Keyshot, Photoshop

Projekt polegał na zaprojektowaniu mniejszej jednostki dla 18-metrowego jachtu Arcadia Sherpa. Celem było zachowanie stylistyki jednostki bazowej przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.

bottom of page