top of page

miotła 2.0

data

lipiec 2023

narzędzia

Fusion 360 + Keyshot

Stylistyka inspirowana jest popularnymi miotłami. Poszczególne części miotły zostały przeskalowane, aby uzyskać odpowiednie wymiary do ukrycia wewnętrznych części odkurzacza. Element z otworami jest inspirowany plastikowymi sitkami odpływowymi do zlewów, które były bardzo popularne w domach naszych babć.

bottom of page